Skip to main content

Regulamin Sali Zabaw DIGILOO

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Placu zabaw Fun Park Digiloo.
 2. Placem zabaw Fun Park Digiloo (dalej: „Plac zabaw”) zarządza DB&M Investments Sp. z o.o. KRS 0000413586, NIP: 5213628618 (dalej: „Zarządzający”).
 3. Każdy korzystający, spędzający czas na Placu zabaw zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) oraz z obowiązującym Cennikiem przed wejściem na teren Placu zabaw.
 4. Korzystanie z Placu zabaw  jest płatne. Zasady płatności za korzystanie z Placu zabaw opisane są w aktualnym cenniku Placu zabaw.
 5. Każdy korzystający z Placu zabaw zobowiązany jest do posiadania wypożyczonej przez obsługę Placu zabaw, bransoletki z chipem elektronicznym oraz nosić ją przez cały czas pobytu na terenie Placu zabaw aż do czasu jego opuszczenia. Bransoletka z chipem elektronicznym podlega zwrotowi.
 6. Plac zabaw przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 1-12 lat. Wszystkie osoby powyżej 13 lat zobowiązane są wziąć to pod uwagę i zachować na całym obiekcie Digiloo szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci.
 7. Rodzice i opiekunowie dzieci korzystających z Placu zabaw nie ponoszą opłaty za wejście.
 8. Osoby, które nie ukończyły 13 lat mogą przebywać na terenie Placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Rodzice oraz opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie obiektu Digiloo.
 9. Po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 1 dzień przed wizytą), personel obsługi Placu zabaw świadczy opiekę nad dziećmi. Koszt takiej usługi to 25 zł/os. za godzinę.
 10. Na terenie Placu zabaw obowiązuje obuwie zamienne lub ochraniacze.
 11. Korzystający z Placu Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
 12. Zabrania się wynoszenie z Placu zabaw: zabawek, urządzeń i wszelkich elementów konstrukcyjnych.
 13. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi być co najmniej jeden dorosły opiekun.
 14. W przypadku grupy zorganizowanej na Plac zabaw zezwala się wchodzić dzieciom wyłącznie powyżej 4 roku życia. Organizator grupy musi zapewnić odpowiednią ilość opiekunów, spełniając minimalne wymagania Zarządzającego, określone powyżej.
 15. Na terenie Placu zabaw obowiązuje:
  • zakaz wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów
  • zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji
  • zakaz żucia gumy
  • zakaz palenia tytoniu
  • zakaz wprowadzania zwierząt
 16. Na terenie Placu zabaw zabrania się wszelkich agresywnych zachowań, tj.: popychania, wchodzenia po zjeżdżalniach pod górę, niszczenia urządzeń i zabawek.
 17. Wszelkie przedmioty mogące stanowić potencjalne zagrożenie (zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, telefony komórkowe, odzież z długimi sznurkami czy tasiemkami) powinny być przekazane opiekunowi przed wejściem dziecka na Plac zabaw.
 18. Okrycia wierzchnie powinny być zostawione w szatni.
 19. Goście w przypadku wyrażenia takiej woli, mogą otrzymać dostęp do jednej z szesnastu zamykanych szafek. Kluczyk do szafki można otrzymać w recepcji Fun Park Digiloo. Kluczyk wydawany za okazaniem dokumentu tożsamości.
 20. Zabrania się wnoszenia żywności oraz napojów na teren Placu zabaw. Spożywanie żywności oraz napojów możliwe jest tylko na terenie Restauracji.
 21. Goście są zobowiązanie poinformować Obsługę w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub innych zdarzeń czy zachowań stwarzających zagrożenie na Placu zabaw.
 22. Prowadzący Plac zabaw informuje, iż ze względów bezpieczeństwa Plac zabaw jest objęty monitoringiem wizualnym. DB&M Investments Sp. z o.o. ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Placu zabaw zbieranych i przetwarzanych w związku z monitoringiem. Każdy ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 23. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka udzielane jest na podstawie odrębnego oświadczenia woli podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 24. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Placu zabaw.

Życzymy miłej zabawy w sali zabaw Digiloo!