Skip to main content

Regulamin Urodzin DIGILOO

 1. Urodziny odbywają się w Fun Park Digiloo przy ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa. Zarządzającym Fun Park Digiloo jest DB&M Investments Sp. z o.o. KRS 0000413586, NIP: 5213628618.
 2. Rezerwacji terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo. Rezerwacja dotyczy konkretnej daty i godziny, konkretnej salki urodzinowej, wybranego pakietu poczęstunku oraz atrakcji dodatkowych.
 3. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu jest wpłata zadatku na co najmniej 7 dni przez urodzinami. Zadatek wynosi 200 zł. Pozostała kwota wpłacana jest w dniu imprezy.
 4. Minimalna ilość dzieci biorąca udział w przyjęciu urodzinowym (łącznie z jubilatem) organizowanym od piątku do niedzieli wynosi 10 osób i 6 osób w przyjęciu organizowanym od poniedziałku do czwartku.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące ilości osób, pakietu, dodatkowych opcji oraz tortu, należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami.
 6. Na urodziny przychodzimy punktualnie, z dużym zapasem uśmiechu i dobrego humoru.
 7. W przypadku przybycia większej liczby gości niż deklarowana, Rodzic/Opiekun jubilata dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem pakietu urodzinowego w ramach ilości osób przewidzianej dla danej salki urodzinowej.
 8. Przyjęcie urodzinowe trwa 2,5 godziny.
 9. Przyjęcie rozpoczynamy i kończymy punktualnie.
 10. Po upływie 2,5 godzin dzieci opuszczają wynajętą salkę urodzinową, ale mogą pozostać na Sali Zabaw Fun Park Digiloo pod opieką Rodziców lub Opiekunów bez żadnej dodatkowej opłaty.
 11. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości w trakcie trwania imprezy urodzinowej dedykowana jest wybrana wcześniej salka urodzinowa.
 12. Rodzice jubilata oraz rodzice zaproszonych gości nie płacą za wejście.
 13. W czasie przyjęcia urodzinowego obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Fun Parku Digiloo.
 14. Na przyjęcie urodzinowe nie wnosimy swoich żywności i napojów z wyjątkiem tych, które zostały zakupione w Restauracji Fun Parku Digiloo.
 15. Istnieje możliwość zamówienia tortu podczas rezerwacji przyjęcia urodzinowego. Koszt tortu wynosi od 150 zł. (w zależności od rodzaju i wagi tortu).
 16. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców dostępny jest w Restauracji Fun Parku Digiloo zgodną z cennikiem Restauracji. Rezerwacje stolika w Restauracji prosimy dokonywać na minimum 7 dni przed planowaną imprezą.
 17. Poczęstunek przygotowany dla dzieci może być spożywany wyłącznie w salkach urodzinowych.
 18. Prezenty dla jubilata można zostawić w salkach urodzinowych.
 19. Od piątku do niedzieli wymagane jest wynajęcie opieki do każdej imprezy urodzinowej w postaci opiekunki, która koordynuje i czuwa nad przebiegiem urodzin. Koszt opieki wynosi 140 zł.
 20. Opuszczenie salki urodzinowej i płatność za urodziny następuje w dniu imprezy, niezwłocznie, nie później jednak niż do 15 min po jej zakończeniu.
 21. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych oraz opis urodzin znajdujące się na stronie internetowej Fun Parku Digiloo stanowią integralną część Regulaminu.
 22. W przypadku przełożenia terminu imprezy urodzinowej na 3 lub mniej dni przed, zadatek przepada.